Portfolio

Onboarding ved Øland der giver mening:

Undersøgelser viser, at virksomheder i høj grad glemmer at klæde nye medarbejdere tilstrækkeligt på til at de kan løse deres opgave. Undersøgelser viser at helt op mod halvdelen af alle nyansatte forlader deres stilling inden 18 måneder. 22 % forlader deres stilling inden 45 dage. Ofte er rekrutteringsprocesser en omkostelig proces. Derfor er det naturligt for virksomheden, at såfremt man har det rette match mellem virksomhed og kandidat, at fastholde kandidaten i virksomheden så lang tid som muligt. Undersøgelser viser også at 69 % er mere tilbøjelige til at blive længere end 3 år, såfremt de har deltaget i et velfungerende On-boarding forløb. Sikkerhed og kultur er altid to områder, som vi har særligt fokus på. Vælger du en løsning fra os, får den en komplet løsning, som du selv kan gennemføre og bygge videre på. En løsning som tager udgangspunkt i den viden, færdigheder og kompetencer en ny medarbejder skal være i besiddelse af inden for de første ca. 2 måneder.  

©2023 Lederakademi.dk - All rights reserved