Portfolio

Frøslev Træ

Ved Frøslev Træ gennemførte vi en lederudviklingsforløb i 2022. Forløbet indeholdte både personlighedsprofiler, et komplet akademiforløb i Ledelse i praksis med eksamen (10 ECTS-points) samt opfølgningsmøde med gennemgang af handleplan. Se vores nedenstående figur for vores proces hen over året. Den samlede proces minimerer sandsynligheden for, at indholdet på kurset blot ender på reolen sammen med de sidste mange kurser, man har været på. For at sikre de bedste forudsætninger for positiv overføring til virksomheden, så gennemfører vi et for-forløb ude ved virksomheden. Allerede her begynder vi at kradse i, hvad kursisten skal skrive om til eksamen. Vores krav til kursisten er, at det skal være noget, som har relevans for virksomheden. Nærmeste leder kan indgå i denne proces. Dette sikrer at forløbet ender ud i en konkret indsats, som vil være til gavn for virksomheden. I for-forløbet gennemfører vi også en personlighedstest, så kursisten allerede her, får en ide om egen profil og praksis. Uddannelsesdagene kan gennemføres lokalt ude ved virksomheden, som vi gjorde ved Frøslev Træ, eller på en nærliggende lokation. Når hele forløbet er gennemført, så samler vi alle indsatser i en konkret handleplan, som gives til ledelsen i virksomheden. Herfra kan de tage over, og hjælpe til med, at vi når i mål med indsatserne.  

©2023 Lederakademi.dk - All rights reserved