Vores Fundament

Hvordan vi gør, når vi bevæger dig som leder?

Fundamentet for vores lederforløb:

Vi arbejder ud fra et princip hvor vores forløb starter og slutter i din virksomhed! Hvorfor? Fordi du udvikler dig bedst som leder på din boldbane, din hjemmebane. Når vi kender din organisation kan vi bedre understøtte dig i lederforløbet samt understøtte at forløbet skaber værdi for dig og din organisation. 

Hos lederakademi arbejder vi inden for rammen af learning-by-doing. På modulerne gør vi os nogle tanker om ledelse, vi træner forskellige discipliner inden for ledelse og så træner du det i praksis på din egen hjemmebane. Vi snakker ikke bare om ledelse, vi gør det i din virksomhed! – og vi er ikke bange for at tage fat.

På vores lederforløb hos Lederakademi får du din egen træner, der vil støtte dig men også skubbe til dig som leder, så du bevæger og udvikler det potentiale du har.

Hvordan udvikler vi dig som leder?

Vi sætter et par ord på - se med her

Før:

Din træner møder dig og din leder på din hjemmebane i din organisation eller over et skypemøde inden forløbet går i gang. Hvorfor?, fordi vi vil dig og vil have du lykkes. Derfor vil vi gerne forstå din organisation, så vi har et overordnet kendskab til jeres kerneprodukt/ydelse.

Når vi udvikler ledere, så udvikler vi mennesker. Derfor arbejder vi med GARUDA fokus-profil som er et udviklingsværktøj for ledere der styrker din selvindsigt som leder. Altså hvor er dit fokus og hvilke styrker og svagheder har du som leder. Netop selverkendelse og selvindsigt er nøglen til din lederudvikling.

Under:

Du er væk fra din organisation 3×2 dage på 3 moduler. På disse bliver du præsenteret for forskellige værktøjer og teorier som vi har udvalgt og ved som virker. 

Du bliver selvfølgelig også trænet i anvendelse af dem – Learning-by-doing.

Mellem moduler træner du på din egen hjemmebane – din virksomhed.

Modulerne afsluttes med at du skriver en opgave der skal afleveres, og som du skal til eksamen i.

Efter:

Ligesom en traditionel lederuddannelse skriver du en opgave og skal til eksamen. temaet og omdrejningspunktet for denne opgave er dig og den organisation du til daglig er leder i.

Hos lederakademi slipper vi dig ikke efter eksamen, fordi vi vil dig og vil gerne hjælpe dig videre gennem hjælp til selvhjælp. Derfor er en fast del af vores forløb at du holder et oplæg i din egen virksomhed omkring hvad du har undersøgt, hvad du har fundet ud af samt vigtigst af alt hvilke anbefalinger du vil give din virksomhed, hvad du kan handle på (handleplan) og hvordan din leder kan støtte dig i det.

Jamen så må det da slutte her? Nej vi slipper dig ikke endnu. Vi vil en passende periode efter handleplanen er sat i søen holde et opfølgnings- eller implementeringsmøde hvor vi sætter fokus på hvad i har sat i søen? Hvad er i lykkedes med? Og hvordan kan i arbejde videre med det fremadrettet.

Hvem står bag Lederakademi?

René Dalgas har en baggrund som tidligere oversergent i Forsvaret, med over ti års erfaring som leder. René har været udsendt som leder i dels Irak, Kososvo og Afghanistan og ved hvad der skal til for at få mennesker til at arbejde sammen og skabe resultater.

De seneste 8 år har René arbejdet med ledertræning og lederudvikling og har trænet eller uddannet over 600 ledere fra både offentlige og private virksomheder. For René Handler ledelse om mennesker, og hans altoverskyggende fokus er at spotte, bevæge og videreudvikle lederes potentiale.

Thomas Sonne har en baggrund som officer i Forsvaret. De sidste 9 år af Thomas’ militære tjeneste var han på Hærens Sergentskole, og uddannede sergenter og oversergenter inden for føring, lederudvikling og uddannelseslære.

I 2010 startede Thomas som selvstændig indenfor samarbejde, udvikling og træning for offentlige og private virksomheder.

Både René og Thomas står for operationel og konkret ledelse, der fører til noget. Begge er garanter for, at teorier og modeller bliver trukket ned på jorden, og som kan hjælpe dig som leder i din praksis.

Kontakt

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe Jer

+45 60 60 35 45

OrganisationsTræner
René Dalgas Andersen
Perikonvej 7
9850 Hirtshals

+45 26 21 00 06

Ledelseskonsulent
Thomas Sonne 
Kongshøj 2
6400 Sønderborg