ØLAND ONBOARDING

ONBOARDING OG TRÆNING AF NYE OG ETABLEREDE MEDARBEJDERE

Ved Lederakademi er vi dygtige til at finde en løsning, som netop matcher din virksomheds behov.

Har du allerede en plan du bruger, så bygger vi videre på den. Skal vi starte forfra, så gør vi det. Herunder kan du se om to eksempler fra hhv. Øland og Frøslev Træ.

Onboarding er en vigtig disciplin for enhver virksomhed, fordi: 

  • Undersøgelser viser, at virksomheder i høj grad glemmer at klæde nye medarbejdere tilstrækkeligt på til at de kan løse deres opgave.
  • Undersøgelser viser at helt op mod halvdelen af alle nyansatte forlader deres stilling inden 18 måneder. 22 % forlader deres stilling inden 45 dage. Ofte er rekrutteringsprocesser en økonomisk dyr proces. Derfor er det naturligt for virksomheden, at hvis man har det rette match mellem virksomhed og kandidat, at fastholde kandidaten i virksomheden så lang tid som muligt. 
  • Undersøgelser viser også at 69 % er mere tilbøjelige til at blive længere end 3 år, hvis de har deltaget i et velfungerende On-boarding forløb og løbende trænes. 

Ved Øland i Kliplev hjalp vi Fabrikschef Michael Lyk Lauridsen med en god løsning, hvor vi startede på en frisk. Se kort film herunder

Sikkerhed er altid et område, som vi har særligt fokus på. Netop fordi gode sikkerhedsinstrukser og træning på maskinerne mindsker antallet af arbejdsulykker.

Teamleder i Montagen ved Frøslev Træ Preben Clausen greb muligheden for at træne videre på sine etablerede medarbejdere, for netop at sikre, at medarbejderne til stadighed kunne betjene maskinerne – også når der var rigtig travlt. 

Med en simpel opstilling af de forskellige funktioner og maskiner, vurderer hele Prebens team løbende, hvor gode de forskellige medarbejdere vurderer deres eget niveau – Grøn er godt, Gul kræver lidt løbende træning og Rød skal der startes med en opfriskning fra en Grøn.